Turkishceramics Tarafından Yaratıcı Fikir Çalıştayı Gerçekleştirildi


Turkishceramics Tarafından Yaratıcı Fikir Çalıştayı Gerçekleştirildi


Turkishceramics tarafından organize edilen Yaratıcı Fikir Çalıştayı 11 Şubat 2021 tarihinde 42 seramik ihracatçısı katılımcıyla çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Değişim Akademisi moderatörlüğünde gerçekleşen programda açılış konuşması Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz tarafından yapılmıştır. Ana hedefin Türk seramiği için yeni rekabet modeli geliştirmek olduğu çalıştayda, katılımcıların aktif rol almasıyla bu hedef doğrultusunda yeni rekabet kozlarımızın neler olması gerektiği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Çalıştayın ikinci bölümünde ise Türk seramik sektörünün hedef pazarlarda müşteri tercihlerini lehimize çevirecek hamleleri tasarlamak üzere diyalog masaları kurulmuştur. Ürün kalitesi, hizmet kalitesi ve pazar dinamikleri başlığında biraraya gelinen diyalog masalarında katılımcılar “İhracatta Rekabet Öncelikleri”ni belirlemek üzere çalışmışlardır.


Önceki Haber Sonraki Haber