Hakkımızda

Hakkımızda

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1989 yılında “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği”nin kuruluşuyla faaliyete geçmiştir. 2.000’in üzerinde üyesi bulunan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Türkiye genelinde söz konusu sektörlerde tek ve koordinatör birliktir.

Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren ülkemiz Çimento, Cam, Seramik Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörleri, Türkiye’nin toplam ihracatından %2,1 pay almaktadır. 2022 yılında sektörün ihracatı 2021 yılına göre %18 artış göstererek 5,6 milyar $ kaydedilmiştir. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise tüm sektörler itibarıyla bakıldığında ABD, İsrail, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa olmuştur. Seramik sektörünün 2022 yılı ihracatı 1,9 milyar $, çimento sektörünün 1,5 milyar $, cam sektörünün Türkiye genel ihracatı ise 1,3 milyar $ olarak gerçekleşmiştir.

Birliğin 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu koordinasyonunda, sektörün önünü açacak ve sorunlarına çözüm arayacak çalışmalarda ve sektörü yakından ilgilendiren konularda girişimlerde bulunulmakta ve böylelikle uluslararası pazarlarda sektörün rekabet edebilirliğine katkı sağlanmaktadır.