Seramik Tanıtım Grubu, düzenlediği çalıştayda sektörü bir araya getirdi


Seramik Tanıtım Grubu, düzenlediği çalıştayda sektörü bir araya getirdi


12 Ekim 2012 tarihinde Seramik Federasyonu’nun yeni binasında gerçekleştirilen Seramik Tanıtım Grubu’nun 8. Çalıştayına sektörün ileri gelenleri ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileri büyük ilgi gösterdi.

Bu yıl 8. gerçekleştirilen ve her sene sektörün genel durumunun değerlendirilerek gelecek vizyonunun değerlendirildiği çalıştayın başlıca amacı gelişen dünya konjonktürüne ve sektör yapısına uygun olarak Seramik Tanıtım Grubu’nun 2013 yılı için hedef ülkelerini belirlemek ve bu yeni hedefler doğrultusunda 2013 yılı tanıtım faaliyetlerine karar vermektir. Çalıştaya Ekonomi Bakanlığı, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Eskişehir – Bilecik – Kütahya Seramik İş Kümesi Derneği, Seramik Araştırma Merkezi, Seramik Federasyonu ve seramik firmalarından toplam 40 kişi katılmıştır.

Çalıştayın ilk bölümünde dünya ve Türkiye seramik sektöründeki son durum ve rakamlar paylaşıldı. Sektör yetkilileri mevcut durum ve gelecek hedefleri ile ilgili bilgi ve öngörülerini paylaştılar. Hedef ülkelerin doğru belirlenmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mustafa Tuzcu Orta Doğu ülkelerindeki mevcut siyasi konjonktürle ilgili bilgileri sektörle paylaştı. Ardından Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı Murat Kocabaş, yaşanan ‘Arap Baharı’ süreci ve ticaretimize yansımalarıyla ilgili detaylı bilgi verdi. Verilen bilgiler ve sektör yetkililerinin yorumları ile 2013 yılı için Seramik Tanıtım Grubu hedef ülkeleri belirlendi. Hedef ülke tartışmaları sonucunda gelişmekte olan pazarlardan Irak ve Azerbaycan, Avrupa pazarından İngiltere, Fransa ve Almanya pazarlarına odaklanılmasına, Amerika’da ise varlığımızı korumamıza; bu ülkelere yönelik daha bire bir iletişim çalışmaları geliştirilmesine karar verildi.

Çalıştayın ikinci yarısında Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İhracata Yönelik Devlet Yardımları Şubesi Şube Müdürü Nilgün Çolak, seramik sektöründeki firmaların yararlanabileceği devlet yardımları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yine bu bölümde diğer seramik tanıtım gruplarının yaptığı iletişim ve tanıtım çalışmaları analiz edilerek bu çalışmaların karşısında Türk Seramikleri Tanıtım Grubu olarak 2012 yılında yapılan çalışmalar sektörle paylaşılarak değerlendirildi.

Çalıştayın son bölümünde 2013 yılında yapılması planlanan tanıtım çalışmaları hakkında sektör yetkilileri bilgilendirildi. Son olarak yeni hedef ülkeler doğrultusunda dergi, fuar ve etkinlik oylaması yapıldı.

Ayrıntılı bilgi: http://www.turkishceramics.com/ ya da ozbilginz@oaib.org.tr

Çalıştay Raporu İçin Lütfen Ziyaret Edin


Önceki Haber Sonraki Haber