Dünya Ekonomisi Projeksiyonu


Dünya Ekonomisi Projeksiyonu


Dünya ekonomisindeki global yavaşlama hem beklenen, hem de beklenmeyen gelişmelerden kaynaklanmaktadır. 2010 yılındaki dünya endüstriyel üretim ve ticaretindeki döngüsel geri tepmenin kesinlikle kalıcı olmaması beklenmekteydi. Ancak, özellikle ABD gibi krize maruz başlıca gelişmiş ülkelerde, kamudan özel sektöre geçiş beklenenden daha fazla zaman almaktadır. Buna ilaveten, Euro alanındaki ana borçlar ve bankacılık sektörü  ile ilgili sorunlar, beklenenden daha kalıcı niteliktedir. Buna ilaveten Japonya’dan kaynaklanan deprem ve tsunami, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinden yayılan rahatsızlık ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar bu dönemde meydana gelen başlıca sürprizlerdi. Japonya’da ve petrol arzında yaşanan şoklar, global büyümenin yatışmasına yönelik geçici etkiler yaratmıştır. Bazı tahminlere göre bu durum, gelişmiş ülkelerdeki üretimi özellikle 2011’in ikinci çeyreğinde yüzde ½ düşürebilir. Yapılan tahminlere göre, dünya çapında imal edilen araba sayısı, arz hattındaki bozulma nedeniyle Japonya’da yaşanan tsunami ve depremi takip eden 2 ayda %30’lara kadar düşüş gösterebilir.

 2011 yılına ait dünya üretimi, ticaret hacmi, mal fiyatları ve tüketici fiyatlarına ilişkin büyüme tahminleri Tablo-1’de verilmektedir.

 2010 yılında %12,8 artan dünya toplam ticaret hacminin 2011 yılında %7,5 oranında artması beklenmektedir. Dünya ithalatında,gelişmiş ekonomilerin %5,9, gelişme yolundaki ülkelerin ise %11,1 oranında büyüyeceği yönünde tahminler yapılmaktadır.Dünya ihracatının da büyüme oranları gelişmiş ekonomiler için %6,2, gelişme yolundaki ülkeler için ise %9,4 olarak tahmin edilmektedir.

 2011 yılında petrol fiyatlarının, %30,6 oranında artması beklenmektedir. Tüketici fiyatlarının ise gelişmiş ülkeler için 2011 yılında %2,6, gelişme yolundaki ülkeler için de %7,5 olması tahmin edilmektedir.

 Gelişmiş ülkelerin reel GSYİH ve tüketici fiyatlarının bir önceki yıla göre değişimleri Tablo-2’de verilmektedir. 2011 yılında reel GSYİH’nın gelişmiş ülkelerde ortalama olarak %1,6 seviyesinde olması  (ABD %1,5, Japonya %-0,5, Fransa %1,7, İtalya %0,6, İngiltere %1,1, Kanada %2,1) ve Avrupa alanında ise %1,6 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Tüketici fiyatları tahminleri, gelişmiş ülkeler için %2,6, (ABD %3,0, Japonya %-0,4, Almanya %2,2, Fransa %2,1, İtalya %2,6, İngiltere %4,5, Kanada %2,9) ve Avrupa Alanı için  %2,5 seviyesindedir.

 2011 yılında reel GSYİH açısından, Batı Yarı küre ve Asya ülkelerinde beklenen reel GSYİH ve tüketici fiyatları ile ilgili verilerTablo-3’de yer almaktadır. Tablo-4’de ise BDT, Afrika, AB ve Orta Doğu Ülkeleri’nin 2011, 2012 ve 2016 yılı reel GSYİH’nın tahmin değerleri verilmektedir.

2011 yılında, seçilmiş ülkelerin cari işlemlerinin GSYİH’nın yüzde değerleri Tablo-5‘de verilmektedir.

 (World Economic Outlook, Eylül  2011, IMF)


Önceki Haber Sonraki Haber