Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2011 yılı Genel Kurulu Gerçekleştirildi


Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2011 yılı Genel Kurulu Gerçekleştirildi


Saygıdeğer Üyelerimiz,

Türkiye'nin en eski ve önemli sanayi dallarından olan sektörümüz, ülkemiz sanayileşmesinin en önemli yapıtaşı olarak nitelendirilebilir. Yarattığı katma değer ve istihdam açısından ülkemiz ekonomisinin önemli sektörlerinden biridir. Gerek yılların verdiği bilgi birikimi, gerek zengin hammaddeleri, gerekse uluslar arası kalite ve standartlara uyum anlamında kendisini sürekli yenileyen yapısı ile sektör Avrupa ve dünya genelinde önemli yere sahiptir.

Katma değeri yüksek olan sektörümüz, ihracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerin başında gelmektedir. Kapasite kullanım oranları alt sektörlere göre ve kriz dönemleri, seçim dönemleri vb. koşullara göre değişim gösterse de genel olarak ortalama %70-80 civarında seyretmektedir.

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri ihracatı 2023 hedefine ulaşma yolunda hızla ilerlemektedir. Önümüzdeki 12 yılda; cam sektörünün ihracatını yaklaşık 2,8 kat (yılda ortalama %9) artırması, seramik sektörünün ihracatını yaklaşık 3,6 kat (yılda ortalama %11) artırması, çimento sektörünün ise ihracatını mevcut seviyesinde tutması ile toplam 7,3 milyar $ seviyesindeki ihracat hedefine ulaşması amaçlanmaktadır. Sektör toplamında önümüzdeki 12 yılda ortalama %6 ila 7 oranında ihracat artışı ile 2023 hedefine ulaşması mümkün görünmektedir.

Yüksek kaliteli üretimiyle 100’ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk çimento sektörü yeni pazar arayışlarına devam etmektedir. 2011 yılı itibariyle çimento sektöründe en önemli ihraç pazarları Irak, Suriye, Libya, Mısır ve İtalya olmuştur. 2012 yılında da mevcut pazarlarımızı koruyarak; hızlı teslimat ile pazara ilk giren üretici olmak başlıca hedeftir.

Bir seramik ülkesi olan Türkiye, 8000 yıllık birikimden aldığı güçle günümüzde dünyadaki en büyük seramik üreticisi ve ihracatçılarından biri konumuna gelmiştir. Sektörümüz kalite ve verimlilik adına dünyada İtalya ve İspanya’dan sonra ilk 3 içerisinde yer almaktadır. 2012 yılı için sektörün temel hedeflerinden biri, İspanya’yı gerek ihracat hacmi gerek algı olarak geçmektir. Türk seramik sektörü tanıtım çalışmaları (www.turkishceramics.com) ile varlığını tüm dünyada başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Türk seramiklerini online alanda daha iyi temsil edebilmek amacıyla 2011 yılında dünyanın ilk seramik sanal fuarı www.turkishceramicsfair.com adresi üzerinde açılmıştır. Türk seramik firmalarını bir araya getiren, alanında ilk olan bu sanal fuarla Türk seramiklerine olan algı yukarı çekilmek istenmektedir.

Türk cam sektörünün pazarları arasında, başta Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya olmak üzere AB ülkeleri, ABD ve Orta Doğu ülkeleri önde gelmektedir. 180’den fazla ülkeye ihracat yapan ve gerek Avrupa gerekse dünya genelinde önemli bir yere sahip olan Türk cam sektörünün ihracat değeri 1 milyar $’a yaklaşmıştır.

2011 yılı boyunca gerek şahsım gerekse diğer Yönetim Kurulu üyelerimizce sektörel tüm ilgili Kurum ve Kuruluşlar nezdinde Birliğimiz temsil edilmiş ve üyelerimizin sorunlarına çözüm aranmıştır. Sektörde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımlarıyla 2023 İhracat Stratejisi kapsamında sektörümüz adına gerekli çalışmalar başarıyla yürütülmüştür.

Öte yandan, Birliğimiz bünyesinde Seramik Tanıtım Grubu’nun çalışmaları hızla devam etmektedir. Seramik Tanıtım Grubu Türk seramiğinin yurt dışındaki imajının yükseltilmesi amacıyla başarılı çalışmaları hayata geçirerek, hedef ülkelerde ihtisas fuarlarına katılmakta, ticaret ve alım heyetleri düzenlemekte, yabancı sektörel dergilere ilan vermekte, pazar araştırmaları yapmakta ve diğer tanıtım faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle İtalya, ABD, Almanya ve B.A.E.’de gerçekleştirilen fuarlarla Türk seramiği adını dünyaya duyurmaktadır.

2011 yılında Birlik olarak amacımız, sektörümüzü daha da başarılı kılacak ve sorunlarına çözüm arayacak çalışmaları her geçen gün daha iyi bir biçimde yapmak olmuştur. 2012 yılının da sektörümüz ve tüm Türk ihracatçıları için bereketli bir yıl olmasını diler, tüm üyelerimize teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

 İ. Ali ÖZİNÖNÜ

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri

İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı


Önceki Haber Sonraki Haber