Cam Sektöründe Stratejik Buluşma: Hedef Yüksek Katma Değerli İhracat Artışını Sürdürmek


Cam Sektöründe Stratejik Buluşma: Hedef Yüksek Katma Değerli İhracat Artışını Sürdürmek


16 Şubat 2024 tarihinde, Sapanca'da düzenlenen Cam Sektör Çalıştayı, Türkiye'nin cam endüstrisinin önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Düz cam, işlenmiş cam, cam ev eşyası ve cam ambalaj sektörlerinde faaliyet gösteren 37 firmadan yaklaşık 100 kişinin katılımıyla, Türkiye cam sektörünün ihracatını artırmak amacıyla sektördeki fırsatlar, zorluklar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Çalıştayın açılış konuşmalarını, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Tansu Kumru ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç gerçekleştirdi. Tansu Kumru, son dört yılda Türk cam sektörünün yakaladığı ihracat başarısına değinerek sektörün ana hedefinin katma değerli ihracatı yükseltmek ve birim fiyatı artırmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türk cam sektörünün dış ticaret analizi ile TurkishGlass faaliyetleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Dünya ve Türkiye ekonomisindeki 2024 öngörülerinin cam sektörü üzerindeki etkileri ise ÇCSİB Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştay Fırat Çapkın’ın moderatörlüğünde sektörün sorunları, kamu kurumları ve ihracatçı birliklerinden beklentiler, devlet destekleri gibi konu başlıklarında fikir geliştirme çalışmaları ile devam etmiş ve bu çalışmalar neticesinde çalışma grupları tarafından sunumlar yapılmıştır.

Ayrıca Çalıştay da 2023’te ihracat birim fiyatında dolar bazında yakalanan artış, haksız rekabet yaratan ithalat ile mücadele, yeni hedefler, ABD, Afrika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanma konularının vurgulandığı basın bülteni; 25 yazılı, 158 online, 1 televizyon olmak üzere toplamda 184 mecrada yayınlanarak 3 milyon kişiye erişim sağlanmıştır.

Bu kapsamlı etkinlik, Türk cam sektörünün önündeki fırsatları ve zorlukları ele alarak, sektördeki paydaşları bir araya getirerek ortak stratejiler geliştirmesine olanak tanımıştır. Sektörün uluslararası rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir büyümesini sağlamak için atılacak adımların ele alındığı çalıştay, Türk cam endüstrisinin geleceğine ışık tuttu.


Önceki Haber Sonraki Haber