ANASAYFA
KURUMSAL
YÖNETİM KURULU
İŞTİGAL ALANI
İSTATİSTİKLER
İLETİŞİM
EN

Hakkımızda

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 1989 yılında “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği”nin kuruluşuyla faaliyete geçmiştir. 2.100’ün üzerinde üyesi bulunan Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Türkiye genelinde söz konusu sektörde tek ve koordinatör birliktir.

Avrupa kıtasından Amerika kıtasına, Orta Doğu Ülkelerinden Afrika ülkelerine kadar geniş yelpazeyi kapsayan 200 ülkeye ihracat gerçekleştiren ülkemiz Çimento, Cam, Seramik Seramik ve Toprak Ürünleri Sektörleri, Türkiye’nin toplam ihracatından yaklaşık %2 pay almaktadır. 2018 yılında sektörün ihracatı 2017 yılına göre % 12 artış göstererek 3,2 milyar $ olup, bu ihracatın ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında; %37 ile en önemli pazarın Avrupa Birliği ülkeleri olduğu görülmektedir. %19 ile Ortadoğu ülkeleri, %13 ile de Afrika ülkeleri AB ülkelerini takip etmektedir.

Birliğin 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu koordinasyonunda, sektörün önünü açacak ve sorunlarına çözüm arayacak çalışmalarda ve sektörü yakından ilgilendiren konularda girişimlerde bulunulmakta ve böylelikle uluslararası pazarlarda sektörün rekabet edebilirliğine katkı sağlanmaktadır. Ayrıca, Sekreteryası OAİB tarafından yürütülmüş olan Seramik Tanıtım Grubu da seramik sektörünün dış pazarlardaki imajını ve ihracatını geliştirmek yönünde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmüştür.